Εθνικής Αμύνης 34, 54621, Θεσσαλονίκη

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

    Εθνικής Αμύνης 34, Θεσσαλονίκη, Κέντρο

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ

    2310232300