Εθνικής Αμύνης 34, 54621, Θεσσαλονίκη
231 023 2300

Μη ενέσιμη Μεσοθεραπεία